Záruka najlepšej ceny!
Zatvoriť

February 29, 2024

Sprievod do kúpeľov

Vedeli ste o tom, že ak vami blízkej alebo do starostlivosti zverenej osobe poisťovňa schválila kúpeľný pobyt, môžete ísť ako sprievod? Dobrá správa je, že v takomto prípade nemusíte nevyhnutne pokrývať všetky náklady s tým spojené z vlastného vrecka. Aké podmienky je potrebné splniť? 

Keď sa chystáte sprevádzať svoje dieťa, rodinného príslušníka alebo iného pacienta, ktorému bola schválená kúpeľná liečba, máte počas jeho pobytu v kúpeľoch nárok na čiastočnú úhradu časti nákladov na sprevádzajúcu osobu. Poistenec so zdravotným postihnutím, vyžadujúcim pomoc a sprevádzanie pri kúpeľnej liečbe, môže požiadať poisťovňu o schválenie sprievodcu počas kúpeľnej liečby. Uvedenú požiadavku zdôvodní indikujúci lekár v príslušnej časti návrhu.

O uznanie príspevku na sprevádzanie počas kúpeľnej liečby sa nemusíte obávať v prípade že sa jedná o  deti od troch do šiestich rokov veku. Tieto deti absolvujú kúpeľný pobyt výhradne v sprievode dospelého – zväčša rodiča alebo opatrovníka. Rovnako však môžu o sprievod v kúpeľoch požiadať lekári osôb, ktoré by samostatne liečebný pobyt absolvovať nemohli. Túto možnosť môžu využiť všetci tí, ktorých zdravotný stav alebo znevýhodnenie nedovoľuje absolvovať kúpeľný pobyt samostatne. 

Tu sa však ponúka otázka: V akej výške sa bude poisťovňa podieľať na vašom pobyte, keď tam pôjdete v úlohe sprevádzajúcej osoby? Sprievod má vo svojej podstate umožniť absolvovanie kúpeľnej liečby pacientovi, ktorý by inak nebol schopný liečbu podstúpiť a teda, sprevádzajúca osoba sa nejde do kúpeľov ani liečiť, ani zrelaxovať.

Aké pravidlá platia pre sprevádzajúcu osobu?

Ako sprevádzajúca osoba sa môžete rozhodnúť, že do kúpeľov pôjdete ako samoplatca. Vo vašej vlastnej réžii tak budú poplatky za ubytovanie i stravné v kúpeľoch. Avšak, v prípade splnenia stanovených podmienok môžete ako sprievod absolvovať kúpeľný pobyt s dieťaťom či človekom so zdravotným znevýhodnením aj s príspevkom zdravotnej poisťovne. Musíte však na to myslieť dopredu.

Žiadosť o sprievod musí lekár špecialista alebo obvodný lekár, ktorý ju vystavuje uviesť už v Návrhu na kúpeľnú starostlivosť – sprievod musí byť o tejto možnosti informovaný a musí sa tiež pripraviť na to, že po schválení žiadosti do kúpeľov pôjde. Lehota na schválenie žiadosti je 30 dní, no skracuje sa vďaka tomu, že sa po novom u dvoch najväčších poisťovní vypĺňa i posiela elektronicky.

Keď ošetrujúci lekár zadá do Návrhu na kúpeľnú starostlivosť potrebu sprievodu u pacienta staršieho ako 3 roky, musí ju náležite odôvodniť a rozhodovať bude klinický stav dieťaťa. V prípade kúpeľnej liečby dieťaťa vo všeobecnosti odborníci odporúčajú absolvovanie detskej kúpeľnej liečby bez doprovodu najskôr po dosiahnutí 7 roku života.

Kto rozhoduje o pobyte so sprievodom?  

O tom, či bude sprievod s čiastočnou úhradou nákladov schválený vo finále rozhodne na základe podkladov od odosielajúceho lekára revízny lekár poisťovne. V prípade, že by ste sa v tejto problematike chceli zorientovať podľa kľúča, ktorým je diagnóza, nepochodíte. O schválení alebo neschválení sprievodu rozhoduje klinický stav žiadateľa a jeho miera odkázanosti na pomoc inej osoby. V prípade schválenia čiastočnej úhrady za sprievodcu uhrádza zdravotná poisťovňa čiastku od 5,48 € na deň (v závislosti od zdravotnej poisťovne). Zvyšné náklady na pobyt v kúpeľnom zariadení si ako sprievod hradíte sami podľa aktuálneho cenníka vybraných kúpeľov. V prípade, že sprevádzate v kúpeľoch rodinného príslušníka, máte počas prvých 10 dní pobytu nárok čerpať príspevok na ošetrenie člena rodiny – takzvanú OČR. Na zvyšné dni pobytu v zariadení si sprevádzajúca osoba môže vybaviť u svojho obvodného lekára dočasnú PN alebo sa môžu sprevádzajúce osoby počas kúpeľnej liečby vystriedať. Rátajte však s tým, že opodstatnenosť takejto OČR alebo PN môže preskúmať posudkový lekár sociálneho poistenia a každý prípad bude posudzovaný individuálne.

Cenník doplatkov indikačnej skupiny A v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany

Cenník doplatkov indikačnej skupiny B v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany

Viac noviniek

March 1, 2024
Bahenný kúpeľ - bahnisko
Piešťanské bahnisko je v rámci európskych termálnych kúpeľov unikátom. Procedúra je dostupná v troch kúpeľných domoch na Kúpeľnom ostrove a to v liečebných kúpeľoch Pro Patria, Irma a Napoleon.
March 1, 2024
Koľko stoja kúpele?
Kúpeľné pobyty prinášajú dlhodobú úľavu od zdravotných ťažkostí a sú veľmi obľúbenou doplnkovou zdravotnou starostlivosťou. Viete však, za čo a koľko budete v kúpeľoch doplácať?
Otázky
Kontaktujte nás s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa našich hotelov Ensana alebo služieb. Otázky a odpovede týkajúce sa nášho vernostného programu nájdete tu.
Položiť otázku
Rezervácie
Tu si môžete rezervovať naše najlepšie ponuky. Ak sa chcete zapojiť do nášho vernostného programu a získať ďalšie zľavy, výhody alebo len chcete dostávať novinky o všetkých novinkách, kliknite sem.
Rezervovať teraz
Dopyty
Pošlite nám dopyt, aby sme pre vás pripravili najlepšiu možnú ponuku. Radi vám poskytneme akékoľvek ďalšie informácie, ktoré ste nenašli na našej webovej stránke.
Poslať dopyt