Podmienky súťaže

Štatút súťaže o pobyt na Aprílovú párty s Beátou Dubasovou

1.   Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s.

Sídlo: Winterova 29, 921 29 Piešťany

IČO: 34144790

DIČ: 2020389668

Zapísaný v registri: Obch. reg. KS Trnava, odd. Sa, vložka č. 181/T

2.   Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 13.4.2024 do 17.4.2024. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť ktokoľvek s výnimkou zamestnanca Organizátora súťaže.

4.   Podmienky účasti v súťaži

Pre zapojenie do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže napísal do komentára najobľúbenejšiu pieseň speváčky Beáty Dubasovej.

5.   Výhra

Vstupenky pre 2 osoby na Aprílovú párty s Beátou Dubasovou, ktorá sa bude konať 19.4.2024.

6.   Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný 17.4.2024 spomedzi všetkých platne prihlásených účastníkov uvedených na FB účte Ensana Slovakia Health Spa Hotels. Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na FB účte Ensana Health Spa Hotels. Víťaz bude tiež priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 2 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok.

7.   Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe, resp. adrese odovzdania výhry. 

8.   Ochrana osobných údajov

Organizátor sa zaväzuje, že všetky poskytnuté osobné údaje budú slúžiť výhradne pre určenie výhercu, doručenie výhry a zabezpečenia danej služby a že nebudú poskytované tretím stranám či inak zneužívané.

9.   Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Meta-Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Meta-Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo inak spájaná s Facebookom.


V Piešťanoch, dňa 12.4.2024

Otázky
Kontaktujte nás s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa našich hotelov Ensana alebo služieb. Otázky a odpovede týkajúce sa nášho vernostného programu nájdete tu.
Položiť otázku
Rezervácie
Tu si môžete rezervovať naše najlepšie ponuky. Ak sa chcete zapojiť do nášho vernostného programu a získať ďalšie zľavy, výhody alebo len chcete dostávať novinky o všetkých novinkách, kliknite sem.
Rezervovať teraz
Dopyty
Pošlite nám dopyt, aby sme pre vás pripravili najlepšiu možnú ponuku. Radi vám poskytneme akékoľvek ďalšie informácie, ktoré ste nenašli na našej webovej stránke.
Poslať dopyt