Záruka najlepšej ceny!
Zatvoriť

Liečebné pobyty cez zdravotné poisťovne

Piešťany

Rezervujte si pobyt v hoteli Pro Patria za výhodný príplatok pre:

A kategóriu v dvojlôžkovej izbe:

 • kategória Štandard od 10 € / osoba / noc
 • kategória Komfort od 15 € / osoba / noc

B kategóriu v dvojlôžkovej izbe:

 • kategória Štandard od 35 € / osoba / noc
 • kategória Komfort od 38 € / osoba / noc

Cena platia na vybrané dátum príchodov v novembri 2024.

Zvýhodnené ceny aj v hoteloch Esplanade a Splendid.

Viac info na [email protected]

Komplexný účinok balneoterapie pri liečení pacientov s ochoreniami pohybového aparátu sa zakladá na odstránení nepriaznivých vplyvov domáceho a pracovného prostredia, ďalej na liečebnom rytmizačnom režime, na fyzikálnej liečbe prírodnými liečebnými prostriedkami (termálna minerálna voda a liečivé bahno), na cielenej pohybovej liečbe, elektroterapii, reflexnej terapii, mechanoterapii, klimatoterapii, cielenej medikamentóznej liečbe, diétoterapii, sychoterapii.

Liečba pohybového aparátu: vertebrogénne bolestivé syndrómy (bolesti chrbta), degeneratívne ochorenia kĺbov (gonartróza, koxartróza, artróza malých kĺbov rúk, chrbtice), stavy po úrazoch a operáciách pohybového ústrojenstva vrátane použitia kĺbových náhrad, stavy po operáciách medzistavcovej platničky, reumatoidná artritída a jej varianty, reaktívne a druhotné artritídy – nie v akútnom štádiu, mimokĺbový reumatizmus, ankylozujúca spondylitída (Bechterevova choroba), skolióza, stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní postihnutia pohybového aparátu.

Liečba nervového systému: stavy po úrazoch a operáciách centrálneho a periférneho nervového systému, polyneuropatie s paretickými prejavmi, stavy po meningitídach a myelitídach, hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu, roztrúsená skleróza, Parkinsonova choroba, nervosvalové degeneratívne choroby, detská mozgová obrna, dedičná a idiopatická neuropatia, stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní neurologických alebo nervovo-svalových ťažkostí.Kontakty pre objednávanie kúpeľnej liečby

Tel: +421 33 775 7755 Email: [email protected]

Kúpeľná liečba na indikácie

Kúpeľná liečba skupina A

Kúpeľná liečba skupina B

Postup pri žiadosti o kúpeľnú liečbu skupiny A

Postup pri žiadosti o kúpeľnú liečbu skupiny B

Kúpeľná liečba skupina A

Kúpeľná liečba na indikácie, pri ktorých hradí zdravotná poisťovňa náklady na ubytovanie, stravu a liečenie podľa zmluvných podmienok.

V súlade so znením zákona č.577/2004 Z.z. a nariadením vlády SR 403/2008 Z.z. hradia poistenci pri príchode 1,70 € denne za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Kúpeľný pobyt indikačnej skupina A zahŕňa: ubytovanie, plnú penziu, kúpeľnú liečbu (do 3 procedúr denne).

Návrh na kúpeľnú starostlivosť môže spravidla predpísať všeobecný lekár alebo lekár špecialista v odbore: neurológ, reumatológ, ortopéd, lekár FBLR, lekár pre rehabilitáciu a fyzioterapiu, neurochirurg. Detailnejšie informácie nájdete nájdete v Indikačnom zozname.

Kúpeľná liečba skupina B

Kúpeľná liečba na indikácie, pri ktorých hradí zdravotná poisťovňa náklady na liečenie, náklady na ubytovanie a stravu hradí poistenec.

Výška úhrady poistenca je od:


 • 5 € denne v I. a IV. štvrťroku
 • 7,30 € denne v II. a III. štvrťroku

Kúpeľný pobyt indikačnej skupiny B zahŕňa: ubytovanie a plnú penziu (hradí si poistenec), kúpeľná liečba (do 3 procedúr denne - hradí zdravotná poisťovňa).

Návrh na kúpeľnú starostlivosť môže spravidla predpísať všeobecný lekár alebo lekár špecialista v odbore: neurológ, reumatológ, ortopéd, lekár FBLR, lekár pre rehabilitáciu a fyzioterapiu, neurochirurg. Detailnejšie informácie nájdete nájdete v Indikačnom zozname.

Postup pri žiadosti o kúpeľnú liečbu skupiny A

 • Záujemca o kúpeľnú starostlivosť (poistenec slovenskej zdravotnej poisťovne) požiada lekára špecialistu, alebo všeobecného lekára o vystavenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť. 
 • Vyplnený Návrh na kúpeľnú starostlivosť spolu so všetkými potrebnými lekárskymi správami podá poistenec najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie, príslušnej zdravotnej poisťovni na schválenie.
 • Schválený Návrh na kúpeľnú starostlivosť so spôsobom úhrady A zasielajú všetky zdravotné poisťovne (VšZP, Dôvera, Union) priamo svojim poistencom. Poistenec na základe doručeného kúpeľného návrhu si vyberie a priamo kontaktuje (telefonicky, emailom) zo zoznamu ponúknuté kúpeľné zar iadenie. S vybratými kúpeľmi si dohodne termín nástupu na kúpeľnú liečbu. Poistenci ZP Dôvera zašlú Návrh prostredníctvom hesla (rezervačného kódu), ktoré obdržali od zdravotnej poisťovne. 
 • Postup pri žiadosti o kúpeľnú liečbu skupiny B

 • Záujemca o kúpeľnú starostlivosť (poistenec slovenskej zdravotnej poisťovne) požiada lekára špecialistu, alebo všeobecného lekára o vystavenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť. 
 • Vyplnený Návrh na kúpeľnú starostlivosť spolu so všetkými potrebnými lekárskymi správami podá poistenec najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie, príslušnej zdravotnej poisťovni na schválenie.
 • Schválený Návrh na kúpeľnú starostlivosť so spôsobom úhrady B zašle zdravotná poisťovňa priamo poistencovi. Návrh do kúpeľov zasiela priamo poistenec - VšZP a Union ZP poštou; poistenci ZP Dôvera zašlú Návrh prostredníctvom hesla (rezervačného kódu), ktoré obdržali od zdravotnej poisťovne. Poistenci si následne dohodnú termín nástupu na kúpeľný pobyt. 

 • Na cenníky doplatkov indikačnej skupiny A a B sa vťahujú benefity členstva Ensana Life. Všetky informácie nájdete tu.

  Rezervačný formulár pre pobyty cez zdravotnú poisťovňu

  Hotel
  Kategória pobytu
  Zdravotná poisťovňa
  Izba
  Typ izby
  Osoba na pobyte
  Sprievod

  Vaše kontaktné údaje

  Oslovenie
  Krajina

  Poznámka

  Ako často možno absolvovať kúpeľnú liečbu?
  Čo si zobrať do kúpeľov
  Na čo si dávať pozor
  Ako často možno absolvovať kúpeľnú liečbu?

  Kúpeľná starostlivosť nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú alebo ústavnú starostlivosť.

  Kúpeľnú starostlivosť možno absolvovať raz za dva roky, pri niektorých indikáciách je ju možné absolvovať raz ročne.

  Detailnejšie informácie nájdete v Indikačnom zozname (príloha Zákona č.577/2004 ). 

  V súvislosti s pandémoiu ochorenia COVID-19 sa dopĺňa aj indikačný zoznam. Zákon š. 133/2021

  Ako často možno absolvovať kúpeľnú liečbu?

  Kúpeľná starostlivosť nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú alebo ústavnú starostlivosť.

  Kúpeľnú starostlivosť možno absolvovať raz za dva roky, pri niektorých indikáciách je ju možné absolvovať raz ročne.

  Detailnejšie informácie nájdete v Indikačnom zozname (príloha Zákona č.577/2004 ). 

  V súvislosti s pandémoiu ochorenia COVID-19 sa dopĺňa aj indikačný zoznam. Zákon š. 133/2021

  Váš kompletný zoznam potrebných vecí

  • Potvrdenie od praktického lekára, že súčasný zdravotný stav umožňuje absolvovať kúpeľnú liečbu

  • Dostatočné množstvo pravidelne užívaných liekov/injekcií na celú dobu kúpeľného pobytu

  • Oznámenie zo Zdravotnej poisťovni o schválení úhrady kúpeľnej starostlivosti (ak ste ho už nezaslali vopred)

  • Osobné dokumenty (občiansky preukaz, kartičku poistenca zdravotnej poisťovne)

  • Osobné hygienické predmety 

  • Oblečenie na celú dĺžku pobytu podľa sezónnosti 

  • Finančné položky (hotovosť, platobná karta) pre úhradu položiek týkajúcich sa pobyty (ak neboli uhradené vopred)

  Váš kompletný zoznam potrebných vecí

  • Potvrdenie od praktického lekára, že súčasný zdravotný stav umožňuje absolvovať kúpeľnú liečbu

  • Dostatočné množstvo pravidelne užívaných liekov/injekcií na celú dobu kúpeľného pobytu

  • Oznámenie zo Zdravotnej poisťovni o schválení úhrady kúpeľnej starostlivosti (ak ste ho už nezaslali vopred)

  • Osobné dokumenty (občiansky preukaz, kartičku poistenca zdravotnej poisťovne)

  • Osobné hygienické predmety 

  • Oblečenie na celú dĺžku pobytu podľa sezónnosti 

  • Finančné položky (hotovosť, platobná karta) pre úhradu položiek týkajúcich sa pobyty (ak neboli uhradené vopred)

  Na čo si dávať pozor pri vybavovaní žiadosti

  Na čo si dávať pozor pri vybavovaní žiadosti:

  • Je potrebné mať záznam o konzultácii zdravotného stavu s odborníkom aspoň raz za pol roka
  • Všetky zákonom predpísané klinické a laboratórne vyšetrenia doložené k žiadosti o kúpeľný pobyt nesmú byť staršie, ako tri mesiace.
  • Žiadatelia starší, ako 70 rokov musia v žiadosti doložiť doklad o internom vyšetrení.
  • Každý, komu poisťovňa schváli liečebnú kúpeľnú starostlivosť musí najneskôr 14 dní pred nástupom absolvovať vyšetrenie, ktoré vylúči kontraindikácie
  Na čo si dávať pozor pri vybavovaní žiadosti

  Na čo si dávať pozor pri vybavovaní žiadosti:

  • Je potrebné mať záznam o konzultácii zdravotného stavu s odborníkom aspoň raz za pol roka
  • Všetky zákonom predpísané klinické a laboratórne vyšetrenia doložené k žiadosti o kúpeľný pobyt nesmú byť staršie, ako tri mesiace.
  • Žiadatelia starší, ako 70 rokov musia v žiadosti doložiť doklad o internom vyšetrení.
  • Každý, komu poisťovňa schváli liečebnú kúpeľnú starostlivosť musí najneskôr 14 dní pred nástupom absolvovať vyšetrenie, ktoré vylúči kontraindikácie

  Otázky

  Kontaktujte nás s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa našich hotelov Ensana alebo služieb. Otázky a odpovede týkajúce sa nášho vernostného programu nájdete tu.
  Položiť otázku

  Rezervácie

  Tu si môžete rezervovať naše najlepšie ponuky. Ak sa chcete zapojiť do nášho vernostného programu a získať ďalšie zľavy, výhody alebo len chcete dostávať novinky o všetkých novinkách, kliknite sem.
  Rezervovať teraz

  Dopyty

  Pošlite nám dopyt, aby sme pre vás pripravili najlepšiu možnú ponuku. Radi vám poskytneme akékoľvek ďalšie informácie, ktoré ste nenašli na našej webovej stránke.
  Poslať dopyt

  Ocenenia a certifikáty

  Award 1Award 2Award 3