Garance nejlepší ceny!
Zavřít

Zdravotní pojišťovny

Mariánské Lázně

Jaký postupovat při žádosti o komplexní a příspěvkovou lázeňskou léčbu ?

1. VYSTAVENÍ NÁVRHU NA LÁZEŇSKOU PÉČI

Praktický lékař vystaví návrh na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou na základě doporučení odborného lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Zároveň navrhne typ lázeňské péče – komplexní nebo příspěvkovou, a vhodné lázeňské místo.

Při onemocnění indikovaném pro Mariánské Lázně může klient požádat svého praktického lékaře o uvedení naší společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. již při vystavení návrhu.

2. SCHVÁLENÍ NÁVRHU NA LÁZEŇSKOU PÉČI

Návrh na komplexní (KLP) nebo příspěvkovou (PLP) lázeňskou péči posoudí revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny. Schválený návrh odešle zdravotní pojišťovna přímo léčebné společnosti (u KLP) nebo zašle na adresu klienta (u PLP). Platnost schváleného návrhu je u KLP 3 měsíce při stupni naléhavosti II, 1 měsíc při stupni naléhavosti I. U PLP 6 měsíců od data vystavení praktickým lékařem.

3. NÁSTUP A PRŮBĚH LÉČEBNÉHO POBYTU

Klient má možnost si v rámci naší společnosti vybrat z 5 lázeňských hotelů podle svých přání a možností. Termín nástupu, lázeňský hotel a typ ubytování si může dohodnout předem. V případě, že nemá termín předem zajištěný, bude vyzván k nástupu dle našich kapacitních možností. Nástupní termín je závazný a může

být změněn jen ze závažných důvodů. KLP je čerpána v době pracovní neschopnosti. Zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu, stravování (plnou penzi, racionální a dietní stravu) a standardní ubytování. Klient hradí doplatek za vyšší standard ubytování, jednolůžkový pokoj a výběrovou stravu.

PLP je čerpána v době dovolené, zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu. Ubytování, stravování a lázeňskou taxu si klient hradí sám.

Komplexní lázeňská péče

Při komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péči zdravotní pojišťovna hradí náklady na léčení, ubytování a stravování ve standardní úrovni nasmlouvané s poskytovateli lázeňské péče. Ubytování je poskytováno dle možnosti a kapacity lázní ve dvou kategoriích (kategorie A, kategorie B). Obě kategorie představují 2 lůžkový pokoj se základním vybavením, přičemž v kategorii A je sociální zařízení přímo součástí pokoje, v kategorii B je dostupné v rámci ubytovacího objektu. Jakékoliv jiné vybavení pokoje (např. jednolůžkový pokoj) je posuzováno jako nadstandard.

Příspěvková lázeňská péče

Zde zdravotní pojišťovna hradí pouze standardní léčení a ostatní výdaje za lázeňský pobyt si pacient platí sám. Finanční výdaje jsou u příspěvkového pacienta různé, a to podle délky jeho léčebného pobytu, dále podle kvality ubytování a také podle ročního období, které si pro lázeňské léčení vybere. Příspěvkovou lázeňskou péči čerpá klient v době své dovolené. Příspěvková lázeňská péče není ambulantní, dle platné legislativy je lůžkovou formou zdravotní péče, to znamená, že ji nelze poskytovat bez ubytování v registrovaném zdravotnickém zařízení.

Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé 

Metabolická onemocnění:

Metabolická onemocnění:

Obezita, dna, diabetes mellitus, hyperlipoproteinemie

Nemoci oběhového ústrojí:

Nemoci oběhového ústrojí:

Stav po infarktu myokardu, hypertenzní nemoc II. až III. stupně, funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách, ischemická choroba srdeční, ischemické choroby dolních končetin, poruchy potence

Nemoci trávicího ústrojí:

Nemoci trávicího ústrojí:

Chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev, stavy po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev, Crohnova nemoc, chronická onemocnění žlučníku a žlučového traktu, funkční poruchy žlučového traktu

Nemoci nervové:

Nemoci nervové:

Kořenové syndromy, Parkinsonova choroba

Nemoci dýchacího ústrojí:

Nemoci dýchacího ústrojí:

Stavy po operaci horních cest dýchacích a dolních cest dýchacích.

Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení.

Stavy po komplikovaném zánětu plic.

Recidivující záněty dolních cest dýchacích a chronické záněty dýchacího ústrojí.

Stavy po transplantaci plic.

Astma bronchiale.

Nemoci pohybového ústrojí:

Nemoci pohybového ústrojí:

Vertebrogenní syndrom (bolesti zad), degenerativní onemocnění pohybového aparátu (páteře a velkých kloubů), osteoporóza, stavy po ortopedických operacích (s použitím náhrady kloubní)

Nemoci ledvin a močových cest:

Nemoci ledvin a močových cest:

Chronické záněty, ledvinové a močové kameny po operaci nebo drcení rázovou vlnou, stavy po operaci ledvin a močových cest, onemocnění prostaty (záněty, stavy po operaci)

Onkologická onemocnění:

Onkologická onemocnění:

Rehabilitace pacientů po ukončené onkologické léčbě nádoru prsu, pohlavních orgánů, popř. jiných onkologických onemocnění kromě zhoubných krevních onemocnění

Metabolická onemocnění:

Metabolická onemocnění:

Obezita, dna, diabetes mellitus, hyperlipoproteinemie

Nemoci oběhového ústrojí:

Nemoci oběhového ústrojí:

Stav po infarktu myokardu, hypertenzní nemoc II. až III. stupně, funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách, ischemická choroba srdeční, ischemické choroby dolních končetin, poruchy potence

Nemoci trávicího ústrojí:

Nemoci trávicího ústrojí:

Chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev, stavy po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev, Crohnova nemoc, chronická onemocnění žlučníku a žlučového traktu, funkční poruchy žlučového traktu

Nemoci nervové:

Nemoci nervové:

Kořenové syndromy, Parkinsonova choroba

Nemoci dýchacího ústrojí:

Nemoci dýchacího ústrojí:

Stavy po operaci horních cest dýchacích a dolních cest dýchacích.

Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení.

Stavy po komplikovaném zánětu plic.

Recidivující záněty dolních cest dýchacích a chronické záněty dýchacího ústrojí.

Stavy po transplantaci plic.

Astma bronchiale.

Nemoci pohybového ústrojí:

Nemoci pohybového ústrojí:

Vertebrogenní syndrom (bolesti zad), degenerativní onemocnění pohybového aparátu (páteře a velkých kloubů), osteoporóza, stavy po ortopedických operacích (s použitím náhrady kloubní)

Nemoci ledvin a močových cest:

Nemoci ledvin a močových cest:

Chronické záněty, ledvinové a močové kameny po operaci nebo drcení rázovou vlnou, stavy po operaci ledvin a močových cest, onemocnění prostaty (záněty, stavy po operaci)

Onkologická onemocnění:

Onkologická onemocnění:

Rehabilitace pacientů po ukončené onkologické léčbě nádoru prsu, pohlavních orgánů, popř. jiných onkologických onemocnění kromě zhoubných krevních onemocnění

Obecné kontraindikace lázeňské léčebně-rehabilitační péče
Ceník 2024
Na co si dávat pozor?
Zdravotní pojišťovny
Kontraindikace
 • Infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství
 • Všechny nemoci v akutním stádiu a stavy, při kterých lze důvodně očekávat destabilizaci zdravotního stavu
 • Klinické známky oběhového selhání
 • Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitis do 6 týdnů po odeznění nemoci
 • Opakující se profuzní krvácení jakékoli etiologie v posledních 12 měsících
 • Kachexie různé etiologie znemožňující intenzivní rehabilitaci
 • Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami aktivity nemoc
 • Nekompenzovaná epilepsie
 • Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace,transitorní stavy zmatenosti, demence
 • Závislost na alkoholu,na návykových látkách.U pojištěnců s indikacemi skupiny II, III/1, III/2, IV, V - závislost na nikotinu
 • Inkontinence moče II. a III. stupně a inkontinence stolice
 • Těhotenství
Kontraindikace
 • Infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství
 • Všechny nemoci v akutním stádiu a stavy, při kterých lze důvodně očekávat destabilizaci zdravotního stavu
 • Klinické známky oběhového selhání
 • Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitis do 6 týdnů po odeznění nemoci
 • Opakující se profuzní krvácení jakékoli etiologie v posledních 12 měsících
 • Kachexie různé etiologie znemožňující intenzivní rehabilitaci
 • Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami aktivity nemoc
 • Nekompenzovaná epilepsie
 • Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace,transitorní stavy zmatenosti, demence
 • Závislost na alkoholu,na návykových látkách.U pojištěnců s indikacemi skupiny II, III/1, III/2, IV, V - závislost na nikotinu
 • Inkontinence moče II. a III. stupně a inkontinence stolice
 • Těhotenství
Detail na kolonádu Mariánských lázní
Na co si dávat pozor při  žádosti na lázeňskou péči?

Požádejte svého lékaře, aby v návrhu na lázeňskou péči vypsal jako lázeňské místo na 1. pořadí Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.

Detail na kolonádu Mariánských lázní
Na co si dávat pozor při  žádosti na lázeňskou péči?

Požádejte svého lékaře, aby v návrhu na lázeňskou péči vypsal jako lázeňské místo na 1. pořadí Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.

Jsme smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven v České republice:

VZP - 111 -Všeobecní zdravotnÍ pojišťovna

RBP 213 - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

ZP MV ČR -211 -Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

ČPZP 205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

VOZP - 201 - Vojenská zdravotní pojišťovna

OZP - 207 - Oborová zdravotní pojišťovna

ZPŠ - 209 -Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Jsme smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven v České republice:

VZP - 111 -Všeobecní zdravotnÍ pojišťovna

RBP 213 - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

ZP MV ČR -211 -Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

ČPZP 205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

VOZP - 201 - Vojenská zdravotní pojišťovna

OZP - 207 - Oborová zdravotní pojišťovna

ZPŠ - 209 -Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Hotely v Mariánských Lázních