Záruka najlepšej ceny!
Zatvoriť

February 29, 2024

Koľko stoja kúpele?

Kúpeľné pobyty prinášajú dlhodobú úľavu od zdravotných ťažkostí a sú veľmi obľúbenou doplnkovou zdravotnou starostlivosťou. Viete však, za čo a koľko budete v kúpeľoch doplácať? Čo je dôvodom na oslobodenie od niektorých poplatkov? Rozhoduje napríklad to, kde a v ktorom ročnom období sa rozhodnete kúpeľný pobyt absolvovať alebo v akej zdravotnej poisťovni ste poistení? 

Liečebné kúpeľné pobyty mnohí vnímajú ako dovolenku a na pobyty sa tešia. Dôkazom toho sú dáta, ktoré za rok 2022 zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií. Kúpeľný pobyt absolvovalo až 85 000 samoplatcov. Kompletného liečebný pobyt trvajúci 21 dní absolvovalo 2500 samoplatcov a viac ako 60 % ľudí prišlo v spomínanom roku do kúpeľov na 3 – 7 dní. Podľa údajov NCZI ukončilo kúpeľný pobyt v niektorom z kúpeľných zariadení takmer 150 000 ľudí s trvalým pobytom na Slovensku. 

Rok 2023 priniesol dobré správy aj pre žiadateľov o kúpeľný pobyt hradený prostredníctvom zdravotného poistenia. Dve najväčšie slovenské zdravotné poisťovne zaviedli možnosť elektronického podávania žiadosti o kúpeľný pobyt, čo môže skrátiť proces schvaľovania žiadostí. Zároveň platí zmena, ktorá umožňuje aj žiadateľom zaradeným do indikačnej skupiny A voľbu ľubovoľného kúpeľného zariadenia, ktoré má v indikáciách diagnózu žiadateľa. Celý tento proces od momentu schválenia žiadosti preberá do svojich rúk poistenec a je na ňom, kedy a kam do kúpeľov pôjde. Ustrážiť si musí jedine to, aby návrh do poisťovne doručil najneskôr 6 týždňov pred uplynutím indikácie. 

Čo všetko vplýva na cenu kúpeľného pobytu? 

Či už ako samoplatca alebo žiadateľ o doplnkovú zdravotnú starostlivosť v kúpeľoch preplácanú zo zdravotného poistenia, máte možnosť výberu. Na vašom výbere sa podobne, ako pri hore spomínanej „dovolenke“ odzrkadlia okrem indikácie aj vaše osobné preferencie. Niektorí záujemcovia uprednostňujú pobyty počas hlavnej kúpeľnej sezóny, ktorá je vo väčšine kúpeľov od mája do septembra. Preferujú príjemnejšie počasie, ktoré umožňuje vyskladať si nielen program v kúpeľoch, ale aj v ich okolí a typovo ide väčšinou o aktívnych ľudí, ktorí chodia do kúpeľov v rámci prevencie alebo riešia pohybové či neurologické ťažkosti takého rozsahu, ktorý im umožňuje aj aktívny pohyb mimo kúpeľov.

Hlavná kúpeľná sezóna je obdobím, kedy je v kúpeľoch rušno. Buď priamo v kúpeľoch alebo v ich bezprostrednom okolí sa koná množstvo kultúrnych a spoločenských akcií. Ubytovacie kapacity môžu byť úplne obsadené a na rezerváciu svojho kúpeľného pobytu je potrebné myslieť s dostatočným predstihom a samozrejme je treba rátať s vyššou cenou pobytov v tomto období bez ohľadu na to, aký štandard ubytovacieho zariadenia si vyberiete. Mimo hlavnej kúpeľnej sezóny sú ceny o niečo nižšie, najlacnejšie vás kúpeľný pobyt vyjde zvyčajne v prvom kvartáli ( január – apríl) roka. 

Ceny za kúpeľné pobyty v hlavnej kúpeľnej sezóne sú vyššie vo všetkých kúpeľoch, bez ohľadu na lokalitu, v akej kúpeľné zariadenie leží. Medzi najatraktívnejšie kúpeľné lokality patria tie, ktoré sa nachádzajú v peknom prostredí s možnosťami vyžitia v okolí kúpeľov. Lokalita je preto tiež jedným z faktorov, ktoré majú na cenu kúpeľného pobytu vplyv. V prípade, že preferujete pobyt v známych a vyhľadávaných liečebných kúpeľoch, počítajte aj s vyššou cenou. 

Keď sa chystáte na kúpeľný pobyt preplácaný z verejného zdravotného poistenia, ceny doplatkov sa líšia v závislosti od vami zvoleného štandardu ubytovania (poisťovňa prepláca zväčša ubytovanie na dvojlôžkovej izbe vo vybavení „štandard“ bez možnosti voľby spolubývajúceho). Za nadštandard ale aj pobyt na jedno či dvojlôžkovej izbe bez spolubývajúceho si priplatíte podľa aktuálnych cenníkových cien, ktoré každé kúpele uvádzajú na svojej stránke.

Výška doplatku v prípade pobytu schváleného poisťovňou sa líši aj v závislosti od toho, poistencom ktorej poisťovne ste. Rozdiely nie sú priepastné, reč je o 1 – 2 € os./deň. Niektoré poisťovne ponúkajú aj špeciálne zľavy na celú dĺžku kúpeľného pobytu bez ohľadu na to, či idete ako samoplatca, alebo vám pobyt schválila poisťovňa. 

Prečo si vybrať kúpele?

Na to, aby miesto získalo štatút prírodných liečebných kúpeľov, musí spĺňať prísne legislatívou dané podmienky a podlieha pravidelným kontrolám. Podľa zákona č. 538/2005 Z. z. udelilo Ministerstvo zdravotníctva SR povolenie na prevádzku 30 prírodným liečebným kúpeľom a kúpeľným liečebniam, ktoré musia poskytovať kvalitnú medicínsku starostlivosť zameranú na rehabilitáciu a rekonvalescenciu pacientov s ochoreniami uvedenými v indikačnom zozname a zároveň musí dosahovať preukázateľné výsledky. Cieľom liečebných kúpeľov nie je len vytvoriť hosťom podmienky na relax a poskytnúť im kvalitné služby.

Liečebné kúpeľníctvo prináša pridanú hodnotu v podobe troch základných pilierov. Jeho cieľom je zlepšenie kvality života pre chronicky chorých pacientov (napr. ischemická choroba srdca, osteoartróza, reumatické choroby, psoriáza, astma a iné), primárna preventívna zdravotná starostlivosť (napr. programy ako zdravý chrbát či obezita pre samoplatcov s príspevkom VšZP) či včasná intenzívna rehabilitačná starostlivosť (cievne mozgové príhody, poúrazová starostlivosť, pooperačná starostlivosť), preto ich nemožno porovnávať so službami wellness centier. To však nespochybňuje a ani nepopiera význam kratších pobytov v kúpeľoch, ktoré si ľudia radi doprajú. Subjektívnu úľavu od ťažkostí môžu pacienti pociťovať aj po kratšom pobyte, no odporúčaná doba, po ktorej sú preukázateľné liečebné účinky jednotlivých kúpeľných zariadení je 5 – 10 dní. Optimálne výsledky s dlhodobým vplyvom na kvalitu života dosahujú pacienti zvyčajne po 14 – 21 dňových kúpeľných pobytoch. K etablovaným a klientmi obľúbeným kúpeľným destináciám na Slovensku patria aj svetoznáme Slovenské liečebné kúpele Piešťany.

Slovenské liečebné kúpele Piešťany, člen skupiny Ensana Health Spa Hotels okrem krásneho prostredia Kúpeľného ostrova ponúkajú rôzne štandardy ubytovania. V kvalite, službách a komforte je výbornou voľbou 4* kúpeľný hotel Esplanade či 3* rodinný hotel Splendid. Rovnako dobre bude o kúpeľných hostí postarané aj v moderne zrekonštruovanom 2* kúpeľnom hoteli Pro Patria ležiacom priamo v centre Kúpeľného ostrova. O procedúry so svetoznámou piešťanskou liečivou vodou a unikátnym bahnom sa postará tím profesionálov v kúpeľnom dome Irma, kúpeľnom komplexe Napoleon a tiež v Balnea Health Spa – najväčšom stredoeurópskom balneologickom centre. Všetkých 63 procedúr, ktoré absolvujete počas 21-dňového pobytu či 84 procedúr, na ktoré máte nárok počas 28-dňového pobytu vám prinesie úľavu od ťažkostí spojených s ochoreniami pohybového aparátu alebo pri neurologických ochoreniach. Novinkou v kúpeľoch Piešťany je tiež špecializácia na zmiernenie symptómov a zlepšenie kvality života pacientov s Parkinsonovou chorobou.

Keď zvažujete, ako investovať peniaze, ktoré ste sa rozhodli venovať starostlivosti o seba, kúpele ú veľmi dobrá voľba. 

Prehľad cien pre samoplatcov

Rozsahom služieb a ponúkaných procedúr kopíruje pobyt klienta cez poisťovňu pobytový balíček s názvom Tradičný kúpeľný pobyt. Zahŕňa ubytovanie s plnou penziou, lekárske vyšetrenie a 3 procedúry osoba/noc podľa predpisu lekára a zdravotného stavu hosťa. V prípade takéhoto pobytu sa ceny líšia v závislosti od sezóny – v hlavnej kúpeľnej sezóne sú vyššie. Za 1 noc v hoteli Pro Patria hostia zaplatia od 83 EUR/os/noc, v hoteli Splendid od 115 EUR/os/noc a v hoteli Esplanade od 140 EUR/os/noc. Vo všeobecnosti sa záujemcom o pobyt v liečebných kúpeľoch oplatí vybrať si jeden z kúpeľných balíčkov, ktoré sú zostavené tak, aby priniesli hosťom maximálny efekt a zážitok z kúpeľného pobytu za čo najvýhodnejšiu cenu. Kúpele Piešťany taktiež ponúkajú pravidelné akcie a zvýhodnené ponuky, vďaka ktorým sa pobyty v kúpeľoch stávajú dostupnými pre širokú cieľovú skupinu záujemcov. 

Prehľad cien pre hostí so schváleným nárokom na kúpeľný pobyt

V prípade, že vám poisťovňa schváli kúpeľný pobyt a vaša indikácia zodpovedá ochoreniam, na ktoré sa špecializujú Slovenské liečebné kúpele Piešťany, prepláca vám po dobu 21 alebo 28 dní nasledovné: pacientom zaradeným do indikačnej skupiny A zdravotnú starostlivosť (procedúry a lekárske vyšetrenie), stravu a ubytovanie v zákonom stanovenom štandarde. Pacienti v hmotnej núdzi sú po prvých 3 dňoch pobytu oslobodení od poplatku 1,70 €, nie však od dane z ubytovania, ktorej výšku stanovuje v každej obci alebo meste miestne zastupiteľstvo. Od poplatku vo výške 1,70 €, ktorým sa pacienti podieľajú na kúpeľnej liečbe sú úplne oslobodení darcovia krvi, avšak minimálne držitelia striebornej Jánskeho plakety a deti do troch rokov. Za ubytovanie vo vyššom, než je zákonom daný štandard klienti priplácajú vo všetkých liečebných kúpeľoch. Ak vaša diagnóza spadá do indikačnej skupiny B, máte nárok na preplatenie zdravotnej starostlivosti, stravu a ubytovanie si platíte sami. Ak klienti zdravotných poisťovní na pobyte na základe schválenia kúpeľnej liečby sú členmi vernostného programu Ensana Life majú zľavu zo všetkých pobytov vo výške 10 – 20 %. Pacienti, ktorí majú schválený kúpeľný pobyt môžu počas neho čerpať PN. 

Cenník doplatkov indikačnej skupiny A v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany

Cenník doplatkov indikačnej skupiny B v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany

Ako sa líšia ceny v jednotlivých kúpeľoch?

Na ceny kúpeľných pobytov v Slovenských liečebných kúpeľoch vplýva sezóna, lokalita, zvolený typ ubytovania i stravovania. Každý záujemca o kúpeľný pobyt by si mal pred výberom zvážiť, aký typ pobytu preferuje a aký komfort vyžaduje, prípadne koľko procedúr denne chce absolvovať. Vždy sa však viac oplatí vybrať si hotový pobytový balíček, ktorý v jednotlivých kúpeľoch vždy znamená aj niečo navyše – väčšinou v závislosti od štandardu hotela. Či už do kúpeľov pôjdete ako samoplatca, alebo požiadate o preplatenie kúpeľného pobytu poisťovňu, na výslednú cenu budú mať vplyv všetky hore spomenuté kritériá. Porovnanie cien vzhľadom na výšku rozpočtu či ochoty investovať do svojho zdravia záujemcovia zvyčajne riešia priamo s vybranými kúpeľmi a v nimi zvolenom termíne. Medzi najobľúbenejšie z kúpeľných balíčkov, ktoré si môžete celoročne dopriať v kúpeľoch Piešťany patria balíček Tradičný kúpeľný pobyt, ktorý zahŕňa vstupné lekárske vyšetrenie, 3 procedúry na osobu denne, pitnú kúru a podľa typu hotela ešte bonusovú službu v podobe neobmedzených vstupov do wellness, fitness či iných liečebných alebo rekreačných kapacít kúpeľov. V prípade záujmu o pobyt v kúpeľoch je užitočné sledovať aktuálne ponuky, ktoré pravidelne zvýhodňujú niektoré pobyty alebo obdobia a je vďaka tomu možné ušetriť či získať prenocovania alebo služby v cene balíčkov navyše. 

Viac noviniek

June 21, 2024

Rýchlejšie zotavenie po operácii žlčníka? Ideálne v kúpeľoch!

Cholecystektómia, teda chirurgické odstránenie žlčníka, je dnes už pomerne nenáročným zákrokom. Či už bol žlčník odobraný laparoskopicky alebo klasickým rezom (laparotomicky), rekonvalescenciu netreba podceňovať. Je dôležité dopriať si kvalitný odpočinok. Po operácii budete dodržiavať aj špeciálnu diétu. Ako vám vieme byť v kúpeľoch Ensana Health Spa Hotels nápomocní pri zotavovaní sa po operácii žlčníka?
June 19, 2024

40 rokov pohostinnosti — nepretržitá obnova

Hotel Ensana Thermal Aqua v Hévízi ponúka hosťom obnovené izby prémiovej kategórie, saunový svet, fitness sálu a interaktívnu herňu.

Otázky

Kontaktujte nás s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa našich hotelov Ensana alebo služieb. Otázky a odpovede týkajúce sa nášho vernostného programu nájdete tu.
Položiť otázku

Rezervácie

Tu si môžete rezervovať naše najlepšie ponuky. Ak sa chcete zapojiť do nášho vernostného programu a získať ďalšie zľavy, výhody alebo len chcete dostávať novinky o všetkých novinkách, kliknite sem.
Rezervovať teraz

Dopyty

Pošlite nám dopyt, aby sme pre vás pripravili najlepšiu možnú ponuku. Radi vám poskytneme akékoľvek ďalšie informácie, ktoré ste nenašli na našej webovej stránke.
Poslať dopyt