Záruka najlepšej ceny!
Zatvoriť

Vyhlásenie o novodobom otroctve 2022

V spoločnosti CP Holdings Ltd a v celej skupine CP Group uplatňujeme prístup nulovej tolerancie voči novodobému otroctvu a plne sa zaväzujeme predchádzať otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi v našich prevádzkach a dodávateľských reťazcoch. Prijali sme konkrétne kroky na boj proti novodobému otroctvu, ktoré sú uvedené v našom vyhlásení. V tomto vyhlásení sú uvedené opatrenia, ktoré sme prijali s cieľom pochopiť všetky potenciálne riziká moderného otroctva súvisiace s našou činnosťou a realizovať kroky na predchádzanie otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi v období od 1. januára 2021 do 31. marca 2022. 

Naše obchodné a dodávateľské reťazce

CP je rodinná holdingová spoločnosť skupiny CP Group, ktorá zahŕňa niekoľko spoločností zapojených do širokej škály činností na viacerých územiach - vrátane Spojeného kráľovstva, strednej, východnej a západnej Európy a subsaharskej Afriky. Medzi hlavné odvetvia, v ktorých skupina pôsobí, patria hotely a pohostinstvo, strojárstvo, medzinárodný obchod, logistika, technológie a stavebníctvo.

So všetkými našimi dodávateľmi nadväzujeme vzťahy dôvery a integrity, ktoré sú založené na vzájomne výhodných faktoroch. Naše postupy pri výbere dodávateľov zahŕňajú vyžiadanie a preskúmanie zásad dodávateľa, následnú starostlivosť o dodávateľa a zabezpečenie dodržiavania noriem v oblasti zdravia, bezpečnosti a životného prostredia. 

Politika týkajúca sa otroctva a obchodovania s ľuďmi

Spoločnosť CP si uvedomuje, že je zodpovedná za prijatie rázneho prístupu k novodobému otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi a zaväzuje sa zabezpečiť, aby v našich dodávateľských reťazcoch ani v žiadnej inej časti nášho podnikania, nedochádzalo k modernému otroctvu ani obchodovaniu s ľuďmi. Spoločnosť CP má politiku boja proti otroctvu, ktorá je súčasťou Príručky pre zamestnancov a ktorá vyjadruje náš záväzok konať eticky a čestne vo všetkých našich obchodných vzťahoch a zavádzať a presadzovať účinné systémy a kontroly s cieľom zabezpečiť, aby sa novodobé otroctvo a obchodovanie s ľuďmi nevyskytovalo nikde v našom podnikaní vrátane našich dodávateľských reťazcov. 

Okrem vyššie uvedeného spoločnosť CP uplatňuje politiku oznamovania nekalých praktík, ktorá umožňuje jednotlivcom nahlasovať nekalé praktiky vrátane akéhokoľvek porušovania ľudských práv, ako je napríklad novodobé otroctvo.

Schválenie predstavenstva

Toto vyhlásenie bolo schválené 28. júla 2022 predstavenstvom spoločnosti, ktoré ho každoročne reviduje a aktualizuje.

Otázky
Kontaktujte nás s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa našich hotelov Ensana alebo služieb. Otázky a odpovede týkajúce sa nášho vernostného programu nájdete tu.
Položiť otázku
Rezervácie
Tu si môžete rezervovať naše najlepšie ponuky. Ak sa chcete zapojiť do nášho vernostného programu a získať ďalšie zľavy, výhody alebo len chcete dostávať novinky o všetkých novinkách, kliknite sem.
Rezervovať teraz
Dopyty
Pošlite nám dopyt, aby sme pre vás pripravili najlepšiu možnú ponuku. Radi vám poskytneme akékoľvek ďalšie informácie, ktoré ste nenašli na našej webovej stránke.
Poslať dopyt