Záruka najlepšej ceny!
Zatvoriť

February 29, 2024

Kúpeľná liečba počas práceneschopnosti (PN)

Ste dlhodobo PN alebo chcete využiť možnosť uplatniť si nárok na čerpanie PN počas kúpeľného pobytu? Kto vám PN alebo ePN môže na obdobie trvania pobytu vystaviť? Prevedieme vás podmienkami a pravidlami, ktoré je potrebné splniť a dodržať pri žiadaní o poisťovňou preplatený kúpeľný pobyt, na čo netreba pri podávaní žiadosti zabudnúť a akej inštitúcii ste povinní oznámiť čerpanie kúpeľného pobytu. 

Kúpeľný pobyt, ktorý úplne alebo čiastočne uhrádza zdravotná poisťovňa trvá 21 alebo 28 dní. Má na neho právo každý poistenec, ktorý splní zákonné podmienky. Možnosť vybrať si kúpele majú po novom všetci poistenci, ktorým podľa zákona 577/2004 z. Z. vznikol nárok na kúpeľnú liečbu. Doteraz sa táto možnosť vzťahovala len na poistencov, ktorí boli podľa charakteru svojich ťažkostí zaradení do skupiny B. Poistencom s „áčkom“ poisťovňa v rámci kúpeľného pobytu prepláca kompletnú zdravotnú starostlivosť, liečebné procedúry, ubytovanie v určenom štandarde a stravu podávanú formou plnej penzie.

Poistenci spadajúci do skupiny B si plne hradia ubytovanie aj stravu a v réžii poisťovne sú platby za zdravotnú starostlivosť a liečebné procedúry. Do indikačnej skupiny A spadajú väčšinou poistenci s vážnymi diagnózami, ľudia po niektorých operačných zákrokoch (napr. po operáciách obehového ústrojenstva, tráviaceho traktu, pohybového aparátu ale aj po gynekologických operáciách a po úrazoch. Pacienti po operáciách a po úrazoch majú zvyčajne nárok iba na jeden kúpeľný pobyt a to v nasledujúcich 12 mesiacoch, preto je dobré prekonzultovať túto možnosť so svojim ošetrujúcim lekárom čím skôr, aby neuplynula indikácia a s ňou aj nárok na kúpeľnú liečbu.

Do indikačnej skupiny B sú zvyčajne zaradení pacienti, ktorí sa dlhodobo liečia z chronických ochorení a o účinnú formu doplnkovej zdravotnej starostlivosti vo forme kúpeľného pobytu môžu žiadať každoročne, ak doložia všetky potrebné dokumenty a dodržiavajú liečebný plán. 

Indikácie

Kúpele Piešťany sú indikované v prípade bolestí chrbta, degeneratívnych ochorení kĺbov, pri stavoch po úrazoch a operáciách pohybového ústrojenstva vrátane použitia kĺbových náhrad, pri stavoch po operáciách medzistavcových platničiek, pri reumatoidnej artritíde, reaktívnych a druhotných artritídach, mimokĺbovom reumatizme, anklyozujúcej spondylitíde a skolióze. Z nervových ochorení sú indikované na stavy po úrazoch a operáciách centrálneho a periférneho nervového systému, polyneuropatiách, stavoch po meningitídach a myelitídach, hemiparázach a paraparézach cievneho pôvodu, pri roztrúsenej skleróze, koreňovom syndóme, Parkinsonovej chorobe, nervosvalových degeneratívnych chorobách, syringomyelii, detskej mozgovej obrne a dedičnej či idiopatickej neuropatii. 

Ako vybaviť kúpeľnú liečbu? 

Na priznanie nároku na kúpeľnú liečbu je potrebné navštíviť svojho obvodného lekára alebo špecialistu, u ktorého sa žiadatelia liečia. V prípade, že chodili na pravidelné kontroly a dodržiavali liečebný režim, lekár môže podať návrh na kúpeľnú liečbu, po novom aj elektronicky, čo skracuje čakacie lehoty na odoslanie vyrozumenia zo strany poisťovne. Súčasťou žiadosti o kúpeľnú liečbu musí byť záznam o konzultácii svojho zdravotného stavu aspoň raz za pol roka. Žiadatelia taktiež musia dodržiavať predpísanú liečbu a sedieť musí aj dátum výsledkov vyšetrení, ktoré sa dokladujú poisťovni. K žiadosti o kúpeľnú liečbu sa prikladajú výsledky, ktoré nie sú staršie ako 3 mesiace. 

V prípade poúrazových, pooperačných alebo ďalších indikácií, ktoré sú viazané na predchádzajúcu hospitalizáciu musí byť k žiadosti o kúpeľnú liečbu priložená aj kópia prepúšťacej správy z príslušnej hospitalizácie – ak sa v priloženej dokumentácii nenachádza, celý proces sa môže predĺžiť tým, že si poisťovňa tento dokument dožiada. 

Ak ho ani po opätovnom vyzvaní neobdrží, nie je povinná návrh na kúpeľnú liečbu schváliť. Súčasťou žiadosti o kúpeľný pobyt u žiadateľov starších ako 70 rokov musia byť aj výsledky aktuálneho interného vyšetrenia. V prípade, že poisťovňa z akéhokoľvek dôvodu potrebuje doplniť ďalšie informácie k žiadosti o kúpeľný pobyt, požiada o ich doloženie alebo dopracovanie žiadosti o kúpeľný pobyt. 

Špeciálnym prípadom, kedy nemusí byť žiadateľovi schválená jeho žiadosť je uplynutie indikácie. O tej by mal mať informácie váš ošetrujúci lekár a tiež o lehotách vzťahujúcich sa na jednotlivé ochorenia alebo operačné zákroky. Po schválení návrhu na kúpeľnú liečbu si pacient vyberie kúpele, ktoré sa venujú jeho zdravotným ťažkostiam podľa indikačného zoznamu, dohodne si termín svojho pobytu priamo s vybraným kúpeľným zariadením a v tomto termíne nastúpi na kúpeľnú liečbu. 

PN

Na obdobie trvania kúpeľného pobytu môže vystaviť PN ošetrujúci lekár, ale PN si môžu pacienti pýtať aj u kúpeľného lekára a ten im je povinný vyhovieť. Avšak, PN pre nich tým pádom začne dňom nástupu na kúpeľnú liečbu a skončí dňom odchodu z kúpeľov.

V prípade, že žiadateľ o kúpeľný pobyt je na dlhodobej PN a kúpele chce absolvovať počas nej, musí o tom upovedomiť svojho ošetrujúceho lekára. Pacient sa totiž počas trvania PN musí zdržiavať na mieste, ktoré je uvedené v tlačivách alebo elektronickej forme PN. To však neznamená, že sa musí zdržiavať iba v mieste svojho trvalého bydliska. Môže byť na adrese, ktorú si určí. Musí sa však na nej dohodnúť s ošetrujúcim lekárom a ten ju uvedie na tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti alebo v elektronickom zázname o dočasnej pracovnej neschopnosti (ePN). Zmenu adresy je dočasne práceneschopný poistenec povinný bezodkladne oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne – a to je aj prípad, ktorý sa vzťahuje na odchod poistenca do kúpeľov.

Aj počas pobytu v kúpeľoch musí pacient dodržiavať liečebný režim a môže vykonávať aktivity len v takom rozsahu, ako mu liečebný režim dovoľuje. Aj v kúpeľoch dodržiava vychádzky a pri niektorých ochoreniach musí ležať alebo má zakázané fajčiť či piť alkoholické nápoje. Samozrejmosťou by malo byť aj to, že nebude počas pobytu v kúpeľoch vykonávať zárobkovú činnosť, z ktorej je uznaný práceneschopným. Na pobyt hostí čerpajúcich PN sú Slovenské liečebné kúpele Piešťany stopercentne vybavené a každému z pacientov odborníci v kúpeľoch prispôsobia a sprístupnia liečebný program tak, aby ho zvládol a v čo najvyššej možnej miere z neho profitoval. 

Ubytovanie

Hotely zo siete Ensana Health Spa Hotels počas kúpeľných pobytov poskytujú poistencom kompletné služby. Slovenské liečebné kúpele Piešťany okrem krásneho prostredia Kúpeľného ostrova ponúkajú aj rôzne štandardy ubytovania. V kvalite, službách a komforte je výbornou voľbou 4* kúpeľný hotel Esplanade, či 3* rodinný hotel Splendid. Rovnako dobre bude o kúpeľných hostí postarané aj v moderne zrekonštruovanom 2* kúpeľnom hoteli Pro Patria ležiacom priamo v centre Kúpeľného ostrova. O procedúry so svetoznámou piešťanskou liečivou vodou a unikátnym bahnom sa postará tím profesionálov v kúpeľnom dome Irma, kúpeľnom komplexe Napoleon a tiež v Balnea Health Spa – najväčšom stredoeurópskom balneologickom centre.

V čase trvania kúpeľného pobytu majú hostia kúpeľov zabezpečené ubytovanie v stanovenom štandarde, stravovanie formou plnej penzie, vstupnú lekársku prehliadku a stanovený počet kúpeľných procedúr. Ten je nastavený tak, aby kúpeľný pobyt priniesol želaný efekt, ktorým je dlhodobá úľava od zdravotných ťažkostí, s ktorými pacienti do kúpeľov prichádzajú. V každom jednom pobytovom dni absolvujú pacienti 3 kúpeľné procedúry na základe individuálneho odporúčania kúpeľného lekára, čo pri 21-dňovom pobyte znamená dohromady 63 procedúr a pri pobyte trvajúcom 28 dní pacientov čaká 84 kúpeľných procedúr.

Procedúry

Medzi procedúry, ktoré v rámci kúpeľného pobytu pacienti absolvujú patrí Bahnisko – bazén s termálnou vodou a dnom pokrytým 10 – 30 cm vrstvou bahna. Pobyt v bazéne končí sprchou a suchým zábalom. Ďalšou z procedúr sú celkové alebo čiastočné bahenné zábaly, ktoré znižujú opuchy, svalové napätie, zlepšujú výživu, funkciu a prekrvenie chrupaviek, spojivových tkanív i medzistavcových platničiek. Parafango je procedúra spočívajúca v lokálnej aplikácii tepla, ktoré sa dosahuje zmesou piešťanského bahna a parafínu s parafínovým olejom. Uvoľňuje kŕče, zlepšuje prekrvenie, tlmí bolesť a urýchľuje hojenie tkanív. Peloidokinezioterapia je cvičenie, ktoré sa vykonáva vo vaničkách naplnených bahnom. Procedúra pomáha zlepšovať pohyblivosť kĺbov rúk a zmierňuje ich opuch. Termálny kúpeľ znižuje napätie a stres a účinkuje na liečbu artritídy, reumatizmu a porúch pohybového aparátu, zmierňuje napätie a stres a končí sa suchým zábalom. Individuálny termálny minerálny kúpeľ je procedúra prebiehajúca vo vani. Teplo napomáha rozširovaniu ciev a prieniku minerálov z vody cez pokožku do tkanív. Kúpeľ zabraňuje odbúravaniu elastínu a kolagénu a znižuje stres a úzkosť. Podvodná masáž je masáž vykonávaná v kúpeli špeciálnymi tryskami. Uvoľňuje stuhnutosť kĺbov a stuhnutosť v svalových a spojivových tkanivách. Je jednou z najefektívnejších relaxačných procedúr. Škótske streky sú intenzívnou, stimulujúcou procedúrou, ktorá sa vykonáva vodou pod tlakom troch atmosfér a striedaním teploty vody. Zlepšuje imunitný systém, metabolizmus a zanechávajú svieži a omladený pocit. Minerálna pitná kúra reguluje funkciu čriev, žalúdka, obličiek a pečene. Odporúča sa absolvovať ju nalačno, aby sa z vody vstrebalo čo najviac účinných látok. Hostia kúpeľov a poistenci v rámci pobytu absolvujú množstvo masáží – od klasickej, cez reflexnú segmentovanú masáž, luxusnú masáž, relaxačnú masáž hlavy a šije, schwarzvaldskú tonizačnú masáž ktorá je založená na švédskych technikách a aplikácii jalovca, borovice a smreku a navodzuje hlbokú relaxáciu, podobne ako relaxačná aromatická masáž. Súčasťou masážnych procedúr je aj reflexná masáž chodidiel či masáž dolce vita, ktorá sa robí horúcimi uterákmi a aromatickými olejmi. Z rehabilitačných techník sa využíva antispastická kinezioterapia – prístrojová procedúra, ktorá odstraňuje kŕče, ergoterapia ako špecifický druh rehabilitácie, ktorý pomáha zlepšovať funkciu tela, samostatnosť a ak sú u pacientov pridružené aj poruchy mentálnych a kognitívnych funkcií, pomáha aj v tomto prípade. Ortho-Bionomická metóda je neinvazívna mäkká technika slúžiaca na bezbolestné zmiernenie svalového napätia. Trakcie v termálnej vode spájajú výhody mechanického pôsobenia tlaku a ťahu a vlastností geotermálnej vody. Z procedúr, ktoré sú súčasťou liečebných pobytov v Piešťanoch spomenieme aj magnetoterapiu, parafínový zábal či laserovú terapiu

Vďaka režimu v kúpeľoch, ktorý hneď pri nástupe na kúpeľnú liečbu nastavuje kúpeľný lekár a tiež vďaka vzácnym prírodným zdrojom, ktorých zloženie a účinok určuje špecializáciu kúpeľov sa liečebným kúpeľom darí napĺňať ich poslanie. Tým je zlepšovanie kvality života pacientov, ktorí trpia chronickými ochoreniami a ponúknuť včasnú intervenciu alebo adresnú rehabilitáciu pacientom, ktorí prekonali chirurgický zákrok, úraz alebo ochorenie spadajúce do indikačného zoznamu ochorení, ktoré žiadateľov o kúpeľný pobyt oprávňujú k preplateniu nákladov na túto doplnkovú zdravotnú starostlivosť. V spolupráci so zdravotnými poisťovňami, ktoré participujú na platbách za kúpeľné pobyty sa tak môže Slovensko vďaka svojmu prírodnému bohatstvu a 30 miestam s uznaným štatútom liečebných kúpeľov hrdo zaradiť medzi kúpeľné veľmoci. 

Poisťovňou schválený kúpeľný pobyt v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany si rezervujete priamo na našej stránke.

Nájdete tam rezervačný formulár, do ktorého vyplníte svoje kontaktné údaje, dátumy, počas ktorých chcete pobyt absolvovať, poisťovňu, ktorá vám kúpele schválila a to, či idete do kúpeľov so sprievodom alebo bez neho a odošlete elektronicky ako dopyt. V prípade, ak by ste mali s vyplnením formulára akýkoľvek problém, môžete Slovenské liečebné kúpele Piešťany skontaktovať aj prostredníctvom mailu [email protected] či telefónneho čísla +421 33 775 7755. Po obdržaní vášho dopytu vás budú zamestnanci kúpeľov kontaktovať. 

Viac noviniek

June 12, 2024

Ako sa čo najskôr zotaviť po operácii chrbtice? Pomôžu aj kúpele.

Život po operácii chrbtice nekončí, práve naopak. Čaká vás rehabilitácia a návrat do bežného života. Ako kúpeľné procedúry pomáhajú pri rekonvalescencii?
June 10, 2024

Kúpeľné pobyty v Ensana Hotels ako darček: Zdravie a pohoda sú to najcennejšie!

Darujte zdravie, darujte zážitok – Ensana hodnotové poukazy sú ideálnym darčekom pre každého. Kam vycestovať a na ktoré kúpeľné pobyty ich viete uplatniť?

Otázky

Kontaktujte nás s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa našich hotelov Ensana alebo služieb. Otázky a odpovede týkajúce sa nášho vernostného programu nájdete tu.
Položiť otázku

Rezervácie

Tu si môžete rezervovať naše najlepšie ponuky. Ak sa chcete zapojiť do nášho vernostného programu a získať ďalšie zľavy, výhody alebo len chcete dostávať novinky o všetkých novinkách, kliknite sem.
Rezervovať teraz

Dopyty

Pošlite nám dopyt, aby sme pre vás pripravili najlepšiu možnú ponuku. Radi vám poskytneme akékoľvek ďalšie informácie, ktoré ste nenašli na našej webovej stránke.
Poslať dopyt