Záruka najlepšej ceny!
Zatvoriť

February 29, 2024

Zamietnutý návrh na kúpeľnú liečbu

Zákonné podmienky, ktoré z vás robia ideálneho kandidáta na kúpeľný pobyt hradený z poistenia sú v skratke veľmi jednoduché. Nie každému sa však podarí získať súhlasné stanovisko aj zo strany poisťovne. Ako predísť zamietnutiu návrhu na kúpeľnú liečbu a čo sa dá robiť v prípade, že sa to stane? 

Vstupnou informáciou pre vás by malo byť, že pobyt vám môže predpísať obvodný lekár alebo špecialista a spomínaných lekárov oň môžete požiadať aj sami. Keď spĺňate všetky náležitosti, poisťovňa vám do 30 dní vyhovie, návrh na kúpeľnú liečbu schváli, pošle vám vyrozumenie a vy môžete začať baliť. Lehota na schválenie kúpeľného pobytu sa teraz dokonca skrátila. Je to pozitívum vyplývajúce z možnosti podať žiadosť o kúpeľný pobyt aj elektronickou formou. Umožňujú to už dve z troch najväčších slovenských zdravotných poisťovní.

Zásoby prírodných zdrojov alebo klíma vhodná na liečbu chronických ochorení alebo riešenie pooperačných či poúrazových stavov robí zo Slovenska jednu z kúpeľných veľmocí. Radia sa k nim napríklad aj Taliansko, Francúzsko, Nemecko či Česká Republika. Slovenské kúpele, medzi ktoré patria aj kúpele zo siete Ensana Health Spa Hotels lákajú zahraničnú ale aj slovenskú klientelu. Tá je oproti záujemcom zo zahraničia vo výhode práve vďaka tomu, že kúpeľný pobyt poistenci nemusia absolvovať ako samoplatcovia. Na základe indikačného zoznamu môže kúpeľnú liečbu predpísať lekár špecialista alebo obvodný lekár. Pri chronických ochoreniach je možné o preplatený kúpeľný pobyt žiadať každý rok a to raz ročne. V prípade, že je vaša indikácia jednorazová, máte nárok iba na jeden preplatený kúpeľný pobyt. (platí to zvyčajne pre stavy po úrazoch a chirurgických zákrokoch).

Kedy vám poisťovňa nemusí schváliť žiadosť o kúpeľnú liečbu? 

Najčastejšou chybou, ktorej sa žiadatelia o doplnkovú liečbu formou kúpeľov dopúšťajú je tá, že im chýba záznam o konzultácii svojho zdravotného stavu s odborníkom raz za pol roka. Ďalším nedostatkom, ktorý mnohokrát vedie k zamietnutiu plne alebo čiastočne hradenej kúpeľnej liečby býva fakt, že žiadatelia nedodržiavajú predpísanú liečbu. Žiadatelia alebo lekári, ktorí žiadosť o kúpeľný pobyt do poisťovne posielajú zabúdajú aj na dátum na výsledkoch vyšetrení, ktoré sa dokladujú poisťovni. Nesmú byť v prípade žiadosti o kúpeľnú liečbu staršie, ako 3 mesiace.

V prípade poúrazových, pooperačných alebo ďalších indikácií, ktoré sú viazané na predchádzajúcu hospitalizáciu, musí byť k žiadosti o kúpeľnú liečbu priložená aj kópia prepúšťacej správy z príslušnej hospitalizácie – ak sa v priloženej dokumentácii nenachádza, celý proces sa môže predĺžiť tým, že si poisťovňa tento dokument dožiada.

Ak ho ani po opätovnom vyzvaní neobdrží, nie je povinná návrh na kúpeľnú liečbu schváliť. Súčasťou žiadosti o kúpeľný pobyt u žiadateľov starších ako 70 rokov musia byť aj výsledky aktuálneho interného vyšetrenia. V prípade, že poisťovňa z akéhokoľvek dôvodu potrebuje doplniť ďalšie informácie k žiadosti o kúpeľný pobyt, požiada o ich doloženie alebo dopracovanie žiadosti o kúpeľný pobyt. 

Špeciálnym prípadom, kedy nemusí byť žiadateľovi schválená jeho žiadosť je uplynutie indikácie. O tej by mal mať informácie váš ošetrujúci lekár a tiež o lehotách vzťahujúcich sa na jednotlivé ochorenia alebo operačné zákroky. 

Ak žiadateľovi nič z hore spomenutého nechýba a jeho lekár sa nedopustil žiadneho omylu pri vypĺňaní/podávaní žiadosti o kúpeľnú liečbu, neexistuje zákonná prekážka, ktorá by viedla k zamietnutiu kúpeľného návrhu.

Ak by sa tak stalo, ďalšiu žiadosť o kúpeľný pobyt môže poistenec podať až v ďalšom kalendárnom roku a to len v prípade, ak nevypršala indikácia a spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky.

Po doručení všetkých náležitostí začína zdravotnej poisťovni plynúť 30 dňová lehota na schválenie vášho nároku. V prípade, že vaša žiadosť spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky, poisťovňa je povinná takúto žiadosť schváliť. Všetky potrebné informácie o kúpeľnej liečbe preplácanej z poistného nájdete aj na stránkach jednotlivých zdravotných poisťovní.

Schválená kúpeľná liečba trvá minimálne 21 dní a vyplýva z nej aj nárok na pracovnú neschopnosť. To žiaľ neplatí pre samoplatcov. 

V prípade, že vaša žiadosť nebola schválená a vy aj napriek tomu chcete stráviť ozdravný pobyt v kúpeľoch, zostáva vám jedine absolvovať kúpeľný pobyt ako samoplatca. Finančne náročnejšia cesta vás však odbremení od vybavovania všetkých s tým súvisiacich náležitostí a môžete si vybrať ktorékoľvek kúpele aj bez schvaľovacieho procesu. 

Ak sa vaše zdravotné ťažkosti týkajú pohybového aparátu či spadajú medzi neurologické ochorenia alebo kožné choroby, výbornou voľbou sú kúpele patriace do siete Ensana Health Spa Hotels. V Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany si v malebnom prostredí Kúpeľného ostrova budete vyberať z rôznych štandardov ubytovania. Ako samoplatca si môžete prispôsobiť aj dĺžku kúpeľného pobytu a po konzultácii s kúpeľným lekárom nastaviť liečebný program. Ako najvhodnejšie náhrady poisťovňou preplateného pobytu sú pobyty Zdravie v Piešťanoch a Tradičný kúpeľný pobyt. Ich cena sa bude odvíjať od vami zvoleného ubytovania, stravovania a dĺžky pobytu. Minimálne sa však odporúča ísť na ozdravný pobyt trvajúci minimálne 5 nocí. To platí pre Piešťany a aj pre Smrdáky. Tie ponúkajú dokonca skrátený, 10-dňový pobyt doplnený o pravidelné ambulantné víkendové navštevovanie kúpeľov, kde klienti „dobehnú“ procedúry, ktoré sa nepodarilo absolvovať počas desiatich dní bez nutnosti hradiť ubytovanie. Jednotlivé poisťovne na svojich stránkach ponúkajú zľavy v rôznej výške pre svojich poistencov, ktoré vám môžu pomôcť znížiť úhradu za kúpeľný pobyt. Informácie o úhrade kúpeľného pobytu a o jej výške vám poskytnú vami vybrané kúpele. 

Viac noviniek

June 12, 2024

Ako sa čo najskôr zotaviť po operácii chrbtice? Pomôžu aj kúpele.

Život po operácii chrbtice nekončí, práve naopak. Čaká vás rehabilitácia a návrat do bežného života. Ako kúpeľné procedúry pomáhajú pri rekonvalescencii?
June 10, 2024

Kúpeľné pobyty v Ensana Hotels ako darček: Zdravie a pohoda sú to najcennejšie!

Darujte zdravie, darujte zážitok – Ensana hodnotové poukazy sú ideálnym darčekom pre každého. Kam vycestovať a na ktoré kúpeľné pobyty ich viete uplatniť?

Otázky

Kontaktujte nás s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa našich hotelov Ensana alebo služieb. Otázky a odpovede týkajúce sa nášho vernostného programu nájdete tu.
Položiť otázku

Rezervácie

Tu si môžete rezervovať naše najlepšie ponuky. Ak sa chcete zapojiť do nášho vernostného programu a získať ďalšie zľavy, výhody alebo len chcete dostávať novinky o všetkých novinkách, kliknite sem.
Rezervovať teraz

Dopyty

Pošlite nám dopyt, aby sme pre vás pripravili najlepšiu možnú ponuku. Radi vám poskytneme akékoľvek ďalšie informácie, ktoré ste nenašli na našej webovej stránke.
Poslať dopyt